Declaració d'accessibilitat

Declaració d'accessibilitat


Accessibilitat

CUBITALIA S.L s'ha compromès a fer accessibles els seus llocs web, de conformitat amb la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell de 26 d'octubre i el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre.

Aquesta declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web oficinesgirona.cat

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, degut a les excepcions ia la manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es detalla a continuació no és accessible per les raons següents:

Manca de conformitat amb el Reial decret 1112/2018 , de 7 de setembre. Hi pot haver errors puntuals dedició en alguna pàgina web tant en continguts HTML com en documents finals, publicats amb data posterior al 29 de maig de 2023.

  • - Podrien existir encapçalats amb descripcions incompletes.
  • - Podrien existir absència d'alternatives textuals a imatges, enllaços i documents.
  • - Es podria donar el cas que algunes etiquetes dels títols de les pàgines estigués desordenada.
  • - Idioma i direcció dels textos inexistents.
  • - Podrien existir fitxers ofimàtics o formularis web que no compleixin totalment els requisits d'accessibilitat.
  • - Podrien existir alguns aspectes de contrast erroni de colors entre imatges, text i fons de pàgina.
  • - Podria existir en alguna pàgina una manca de tabulació del codi HTML.
  • - Podria donar-se el cas de fallada d'icones indicant l'acció que cal fer.

Preparació de la declaració daccessibilitat

Aquesta declaració ha estat preparada amb data 29 de maig de 2023.

El mètode utilitzat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme per la companyia.

La darrera revisió de la declaració s'ha fet amb data 29 de maig de 2023

Informació complementària

CUBITALIA S.L treballa per complir en el grau més alt possible els requeriments d'accessibilitat per facilitar l'accés universal als continguts a totes les persones que el consulten, independentment de les capacitats, físiques, sensorials o intel·ligència intel·lectuals, i dels sistemes o recursos utilitzats (navegador , dispositiu, velocitat de connexió, etc.).

Aquesta web ha estat provada i està optimitzada pels navegadors compatibles amb HTML5 i les versions admeses pels fabricants. La utilització de navegadors diferents o de versions no admeses pels fabricants pot no permetre una visualització o disponibilitat correcta de documents o d'altres funcionalitats. Es poden obtenir actualitzacions o navegadors a les pàgines web dels proveïdors dels navegadors.

D'altra banda, per al funcionament correcte del web, el navegador ha de tenir habilitat l'ús de JavaScript i de cookies (vegeu l'apartat Política de cookies).

Podeu donar-vos el cas que es posin a disposició un gran nombre de documents des del lloc web i alguns continguts no compleixin les pautes d'accessibilitat exigibles. Agrairem rebre qualsevol suggeriment o indicació per mitjà dels canals indicats a l'apartat "Presentació de suggeriments, queixes o reclamacions".

Presentació de suggeriments, queixes o reclamacions

Qualsevol persona pot sol·licitar el compliment de requisits daccessibilitat per mitjà de ladreça electrònica mllopis@pvcat.com .